13 Tháng Mười Hai, 2017

Khắc phục lỗi nộp, kê khai thuế “Sai số Pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số”

 “Sai số Pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số” Một số bạn kế toán và giám đốc đã hỏi tôi rằng, khi nộp […]
8 Tháng Mười Hai, 2017

Quên mật khẩu đăng nhập kê khai thuế và cách lấy lại Mật Khẩu

Công việc kế toán, báo cáo thuế luôn bù đầu bù cổ, do đó bạn có thể hay quên những tài khoản liên quan đến ngành […]
1 Tháng Mười Hai, 2017

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2016 – 2017

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]
29 Tháng Mười Một, 2017

[TIPS] – Kiểm tra thời hạn chứng thư số trong USB TOKEN

I – KIỂM TRA THỜI HẠN CHỨNG THƯ SỐ TRÊN USB TOKEN 1. Kiểm tra thông qua trình duyệt Internet Explorer Cách này hiệu quả ngay […]