1 Tháng Mười Hai, 2017

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2016 – 2017

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]
29 Tháng Mười Một, 2017

[TIPS] – Kiểm tra thời hạn chứng thư số trong USB TOKEN

I – KIỂM TRA THỜI HẠN CHỨNG THƯ SỐ TRÊN USB TOKEN 1. Kiểm tra thông qua trình duyệt Internet Explorer Cách này hiệu quả ngay […]
22 Tháng Mười Một, 2017

Kê khai thuế qua mạng trên iHTKK với trình duyệt Google Chrome và Mozilla Firefox

Hiện nay, việc nộp tờ khai lên hệ thống iHTKK chỉ thực hiện được trên trình duyệt web Internet Explorer. Đây là một trình duyệt web […]
20 Tháng Mười Một, 2017

Full Tips hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng KBHXH

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản trên hệ thống tiếp nhận tờ khai Bảo Hiểm Xã Hội điện […]