Chính sách bảo hành

Thiết bị token được bảo hành trong vòng 1 năm và bảo hành trong suốt thời gian sử dụng với các thương hiệu còn lại.

Những trường hợp sau đây được xét chính sách bảo hành chữ ký số
– Thiết bị lỗi do sản xuất.
– Thiết bị không nhận driver do lỗi nhà cung cấp.
– Thiết bị không lưu được thông tin doanh nghiệp.
– Token sau khi bàn giao thì không sử dụng được.
– Token bị xóa trắng, không thể ký được tờ khai.

Những trường hợp sau đây không được xét chính sách bảo hành chữ ký số
– Quý khách làm mất thiết bị Token do lỗi vô ý hoặc cố ý.
– Để rơi rớt thiết bị gây ra các sự cố vi mạch trong thiết bị.
– Để nước rơi vào thiết bị.
– Thiết bị méo mó do quá trình cất giữ không cẩn thận.
Ngoài ra khách hàng còn được hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số 24/7 trong khoản thời gian sử dụng dịch vụ kể từ ngày ký hợp đồng.

0932780176