file xml báo tệp hồ sơ không đúng định dạng

1 Tháng Mười Một, 2017

Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng: 2.0.0

Hệ thống tiếp nhận tờ khai iHTKK – 3.2.0 của tổng cục thuế hiện đã tiếp nhận tờ khai định dạng XML. Sử dụng định dạng […]
0932780176