2 Tháng Ba, 2018

Nâng cấp ứng dụng mới nhất iHTKK 3.6.1, HTKK 3.8.1, iTaxviewer 1.4.3

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.1; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.1; ứng dụng Thuế […]
0932780176