không đúng định dạng

29 Tháng Chín, 2017

Mở file XML báo tệp hồ sơ không đúng định dạng

Hệ thống tiếp nhận tờ khai iHTKK – 3.2.0 của tổng cục thuế hiện đã tiếp nhận tờ khai định dạng XML. Sử dụng định dạng […]
0932780176