Thông báo các tài khoản NNT đã chuyển sang website thuế mới

Sau đây là hướng dẫn khi tài khoản của người nộp thuế nhận được thông báo chuyển sang hệ thống mới khi đăng nhập vào trang Tổng Cục Thuế. Và được đề nghị phải đăng nhập lại trang thuế chính xác là http://thuedientu.gdt.gov.vn/. Dưới đây là những chia sẻ về thông báo mới nhất được Tổng cục Thuế thông tin dến người nộp thuế đã được chuyển sang hệ thống mới.

Thông báo mới từ Tổng cục thuế về việc chuyển hệ thống kê khai

Thuế Việt Nam có thông báo đối với người nộp thuế trong ngày 8/12/2017 sẽ tạm dừng các hệ thống kê khai qua mạng (iHTKK), nộp thuế điện tử (NTDT) để nâng cấp hệ thống và sẽ chuyển đổi hệ thống iHTKK sang eTAX ( website: http://thuedientu.gdt.gov.vn).

Đối tượng được chuyển đổi là toàn bộ doanh nghiệp, cá nhân có địa bàn tại các tỉnh như Phú Thọ, Bắc Ninh. Hệ thống sau ngày nâng cấp xong, khi các doanh nghiệp thuộc nhóm thông báo này khi đăng nhập vào trang hệ thống iHTKK(http://nhantokhai.gdt.gov.vn/) sẽ nhận được cảnh báo:”Tài khoản của NNT đã được chuyển đổi sang hệ thống mới. Đề nghị NNT đăng nhập lại theo đường dẫn:http://thuedientu.gdt.gov.vn“.

Xem thêm: 

Nội dung của thông báo mới từ Tổng Cục Thuế.

1. Đối với Cơ quan thuế các tỉnh (Trừ tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh):

– Hệ thống sẽ tạm dừng từ 18h00 đến 18h30 ngày 08/12/2017.
– Hệ thống sẽ hoạt động trở lại sau khoảng thời gian trên.

2. Đối với Cơ quan thuế tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh:

– Dừng hệ thống từ 18h00 ngày 08/12/2017 đến 08h00 ngày 11/12/2017. Sau thời gian này, người nộp thuế thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh chuyển sang sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế tại hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn/

– Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế (đã có tài khoản giao dịch khai thuế, nộp thuế điện tử với Cơ quan thuế), đăng nhập Dịch vụ Thuế điện tử như sau:

+ Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST-NT (ví dụ:0100231226-NT), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.

+ Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST (ví dụ: 0100231226), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Khai thuế điện tử.

– Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử nêu trên.

Chi tiết hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử: tại đây.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Newca
Newca
Công ty chữ ký số NEWCA là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng hoạt động theo giấy phép cung cấp dịch vụ số 1046/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/07/2011.

Comments are closed.

0932780176